Arvonnan säännöt

Järjestäjä

Oy Transmeri Ab
Y-tunnus: 2565893-3
Osoite: PL 50, 02631 ESPOO

 

Osallistuminen

Arvontaan voi osallistua 7.1.-31.12.2022 välisenä aikana www.LJG.fi-sivustolla. Arvontaan voi osallistua 18 vuotta täyttänyt Suomessa asuva luonnollinen henkilö. Yksi henkilö voi osallistua arvontaan vain kerran. Järjestäjän palveluksessa olevilla henkilöillä ei ole oikeutta osallistua arvontaan. Osallistuminen tapahtuu täyttämällä kilpailulomakkeeseen siinä pyydetyt tiedot, hyväksymällä Arvonnan säännöt ja painamalla Osallistu-painiketta tai vastaavaa. Epäselvästi tai vajavaisin tiedoin täytettyjä osallistumisia ei huomioida. Järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty sääntöjen mukaisesti.

 

Palkinnot ja arvonnan suorittaminen 

Arvonnassa on yhteensä 12 palkintoa. Kukin palkinto sisältää sitruunakuvioidun SIGG Traveller 0,6L alumiinijuomapullon sekä Lemon Juice & Glycerine -tuotteita. Yhden palkinnon arvo on n. 70 €. Palkintoja arvotaan jokaisen parillisen kuukauden lopussa kaksi kappaletta kaikkien osallistujien kesken. 

 

Voittajien ilmoittaminen ja palkintojen luovutus 

Voittajiin otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä. Järjestäjä ilmoittaa viipymättä arvonnan suorittamisen jälkeen arvontavoitoista voittajille sähköpostitse ja postittaa palkinnot. Järjestäjä vastaa palkinnon toimittamisesta voittajan ilmoittamaan osoitteeseen Suomessa.

 

Järjestäjän vastuunrajoitus

Järjestäjän vastuu Arvontaan osallistumisesta rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvoon sekä palkintojen luovuttamiseen. Järjestäjä ei vastaa esimerkiksi mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista arvontaan osallistumisen yhteydessä tai osallistumisesta, palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista tai Järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tapahtumista, jotka saattavat vaikuttaa esimerkiksi palkinnon hyödyntämiseen. Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvonnan palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin.

 

Henkilötietojen käsittely

Osallistujien lähettämiä muistoja voidaan nimettömänä käyttää Lemon Juice & Glycerinen markkinointitarkoituksiin. Sen sijaan osallistujien antamia henkilötietoja käytetään ainoastaan voittajien arvontaan ja palkintojen perille toimittamiseen. Arvonnassa annettuja henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin. Kaikkia henkilötietoja käsitellään henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

 

Arpajaisvero

Järjestäjä vastaa arpajaisverosta. Järjestäjä antaa tiedon palkinnoista ja palkinnonsaajan tarpeellisista henkilötiedoista veroviranomaisille voimassaolevien verosäännösten edellyttämän mukaisesti.